1.Kilakila eO Maui
2.My Sweet Sweeting
3.I Ka Po Me Ke Ao
4.Aia I Lihau Ko Lei Nani
5.Ka Oiwi Hua Nanai Keaukaha
6.Nani Wale
7.eOpulu
8.No Ke Aha No eOe
9.Ka Hula Papa Holoi
10.Maikafi Waimea
11.Kapalili
12.Forever With You
13.eO Kane, eO Kukapau
Mohalu

Napua Makua
(Napua Greig)

iCD279@2,500~
w