1.Manafo No Ia eOe
2.Naupaka
3.Aloalifi Street
4.Lei Kaunafoa
5.Pua Mamane
6.Mi Nei
7.Nani Ofahu
8.Medley
Kiss Me Love
For the Good Times
9.No Lilifu
10.Aloha Kalanianafole
11.O Kofu Aloha Ia eOe
Aloali`i Street
Howard Ai
iCD327@3,240~
w