Puka Kama'ehu
Halau `O Kekuhi

1.Hulihia Ke Au Ka Papa Honua O Kona Moku
2.`Aina I`o
3.E O e Mauna Kea
4.Nakolo Ku`i Ka Papa Ku
5.Kau Kaha`ea Ke Ao Uahi
6.Kumulipo: `O Ke Au I Kahuli
7.Kumulipo: Hanau Ka Po
8.Kumulipo: He Po Uhe1e I Ka Wawa
9.Kumulipo: Hanau Kama A Ka Powehiwehi
10.Kumulipo: `O Kane Ia Wai`ololi, `O Ka Wahine Ia Wai`olola
11.Kumulipo: `O Ke Ka`ina A Palaoa E Ka`i Nei
12.Hulihia Ke Au Ka Papa Honua O Ka Moku
13.`O Ka `Iloli Ke Naku `Oko`a Nei
14.Hulihia Ke Au I Ka Papa Haumea
15.`Inana Ou `Awe E, `Awe E
16.Puka Kama`ehu
17.Hulihia Ke Au Ka Papanuihanaumoku
18.A Ka Luna O Moku`aweoweo

Puka Kama'ehu
Halau `O Kekuhi
品番CD353 2,500円

購入数