Kapalili特製イプ
品番KIPM04
重さ 200g
高さ 27p
首 17p
胴体 58p


Hawaiiイプ
品番KIPM20
重さ 330g
高さ 29p
首 22.5p
胴体 62.5pKapalili特製イプ
Lサイズ
品番KIPL01
重さ 240g
高さ 30p
首 21.5p
胴体 65.5pKapalili特製イプ
Lサイズ
品番KIPL02
重さ 300g
高さ 28.5p
首 22p
胴体 64pKapalili特製イプ
Lサイズ
座りが悪いです。
品番KIPL03
重さ 320g
高さ 33p
首 23p
胴体 65p


Kapalili特製イプ
Lサイズ
座りが悪いです。
品番KIPL04
重さ 380g
高さ 33p
首 21.5p
胴体 64pHawaiiイプ
Lサイズ
品番KIPL05
重さ 290g
高さ 30p
首 23.5p
胴体 66.5pHawaiiイプ
Lサイズ
品番KIPL06
重さ 200g
高さ 30p
首 23p
胴体 65.5pKapalili特製イプ
Lサイズ
修理があります。
問題はありません。
品番KIPL07
重さ 300g
高さ 32.5p
首 22p
胴体 65.5p